Bolehkah menukar mata wang dasar atau jenis akaun saya?

Tidak ianya tidak dibenarkan. Untuk menukar jenis atau mata wang asas akaun, anda perlu membuka akaun baru dengan parameter yang diperlukan.