Apakah deposit minimum?

Deposit minimum bergantung pada jenis akaun:

  • ProCent, Pro, dan ECN: 10 USD / 10 EUR atau setaraf dalam mata wang akaun.
  • R StocksTrader dan Prime: 100 USD / 100 EUR.