Apakah satu lot?

Lot ialah unit transaksi dalam perdagangan.