Apakah jenis-jenis perintah menunggu?

Perintah menunggu adalah perintah klien untuk belian atau jualan instrumen kewangan pada harga yang ditetapkan di masa hadapan.

Terdapat empat jenis perintah menunggu:

  1. Buy Limit — untuk belian, apabila harga "Ask" masa hadapan sama dengan nilai yang ditetapkan. Paras harga semasa lebih tinggi daripada nilai pesanan yang diletakkan. Pelaksanaan perintah jenis ini bermaksud bahawa transaksi tersebut akan dibuat pada harga yang dinyatakan dalam perintah atau pada harga terendah. Perintah jenis ini biasanya diletakkan dalam jangkaan bahawa harga instrumen, menyusut ke tahap tertentu, akan meningkat.

  2. Buy Stop — untuk belian, apabila harga "Ask" masa hadapan sama dengan nilai yang ditetapkan. Paras harga semasa lebih rendah daripada nilai pesanan yang diletakkan. Pelaksanaan perintah jenis ini bermaksud bahawa transaksi tersebut akan dibuat pada harga yang sedia ada apabila perintah dilaksanakan, yang mungkin berbeza daripada harga yang dinyatakan dalam pesanan tersebut. Perintah jenis ini biasanya diletakkan dalam jangkaan bahawa harga instrumen, yang mencapai tahap tertentu, akan terus meningkat.

  3. Sell Limit — untuk jualan, apabila harga "Bid" masa hadapan adalah sama dengan nilai yang ditetapkan. Paras harga semasa lebih rendah daripada nilai pesanan yang diletakkan. Pelaksanaan perintah jenis ini bermaksud bahawa transaksi akan dilaksanakan pada harga yang dinyatakan dalam perintah atau pada harga yang lebih tinggi. Perintah jenis ini biasanya diletakkan dalam jangkaan bahawa harga instrumen, setelah meningkat kepada tahap tertentu, akan berkurangan.

  4. Sell Stop — untuk jualan, apabila harga "Bid" masa hadapan adalah sama dengan nilai yang ditetapkan. Paras harga semasa lebih tinggi daripada nilai pesanan yang diletakkan. Pelaksanaan perintah jenis ini bermaksud bahawa transaksi tersebut akan dibuat pada harga yang sedia ada apabila perintah dilaksanakan, yang mungkin berbeza daripada harga yang dinyatakan dalam pesanan tersebut. Perintah jenis ini biasanya diletakkan dalam jangkaan bahawa harga instrumen, yang telah mencapai tahap tertentu, akan terus berkurangan.