Apa yang perlu saya lakukan jika saya tidak mempunyai imej dokumen yang telah diimbas?

Selain daripada pengimbas, dokumen-dokumen untuk lulus pengesahan boleh ditangkap melalui:

  • Kamera foto
  • Kamera web
  • Telefon mudah alih

Perkara yang paling penting adalah salinan digital dokumen tersebut mestilah jelas bagi semua maklumat yang diperlukan.

Anda boleh membaca senarai lengkap dokumen dan keperluan untuk pengesahan di Kawasan Ahli anda.