Mengapa Wallet dibuka dengan beberapa mata wang?

Wallet mewakili akaun dengan mata wang asas berbeza, yang digabungkan dalam perkhidmatan pembayaran yang sama. Senarai mata wang ditakrifkan oleh negara kediaman klien. Sokongan pelbagai mata wang Wallet membolehkan klien mendepositkan dana dalam mata wang yang sesuai.