Apa yang perlu saya lakukan jika akaun transit tidak mempunyai dana mencukupi untuk mendeposit akaun dagangan?

Dalam perkara ini, terdapat beberapa pilihan:

  • Depositkan jumlah yang kurang ke akaun transit dan kemudian depositkan akaun dagangan.
  • Depositkan jumlah yang kurang ke akaun transit dari akaun transit lain dan kemudian depositkan akaun dagangan.
  • Depositkan akaun dagangan dengan jumlah yang terdapat dalam akaun transit dan kemudian depositkan akaun dagangan dari akaun transit yang lain.