Saya telah memenuhi kesemua syarat program "Welcome Bonus 30 USD". Bilakah saya akan menerimanya?

Dalam bahagian "Welcome Bonus 30 USD" di Kawasan Keahlian anda, pastikan bahawa sistem "Antifraud", yang secara automatik mengesan pemindahan dana berulang, telah meluluskan penyertaan anda dalam program ini. Jika ya, anda akan menerima mesej dengan kod pengesahan kepada e-mel yang anda gunakan semasa pendaftaran.

Sila ambil perhatian bahawa "Welcome Bonus 30 USD" tidak disediakan untuk klien, yang mengambil bahagian dalam program yang sama sebelum ini.