Mengapa medan untuk memasukkan kod Welcome Bonus 30 USD tidak dipaparkan di Kawasan Keahlian saya?

Setiap klien hanya boleh menerima dana permulaan sekali sahaja. Jika anda telah mengambil bahagian dalam program yang sama, permintaan anda untuk menerima dana tambahan akan ditolak dan medan untuk memasukkan kod Welcome Bonus 30 USD tidak akan dipaparkan di Kawasan Keahlian anda.

Sila ambil perhatian bahawa untuk mengelakkan sebarang jenis penipuan, pelayan kami telah dipasangkan sistem "Antifraud" automatik. Jika sistem menolak permintaan anda, anda tidak akan dibenarkan untuk menyertai promosi ini.

Menurut syarat promosi, Syarikat berhak untuk menafikan kliennya daripada menerima Welcome Bonus 30 USD tanpa alasan diberikan.

Anda boleh menyemak status semasa program "Welcome Bonus 30 USD" di Kawasan Keahlian anda.