Alamat pejabat utama RoboForex telah berubah.

23.11.2012 / 15:56
Kepada Pelanggan dan Rakan Kongsi!

Melihat keperluan untuk pengembangan, yang mana ini adalah merupakan  pembangunan intensif semulajadi  syarikat, ibu pejabat di New Zealand memutuskan untuk menukar lokasi, dan kini terletak di:
 
Level 3, 13 O'Connell St, Auckland, 1010, New Zealand
Tel: +64 92148139
 
Yang Ikhlas,
RoboForex