Dokumen Pengawal seliaan Syarikat RoboForex telah diubahsuai

13.12.2012 / 12:00
Kepada Pelanggan dan Rakan Kongsi!

Dengan ini kami memberitahu anda bahawa dokumen, mengawal selia aktiviti perniagaan dan perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat kami, telah diubahsuai. Perubahan akan bermula pada 17hb Disember, 2012.

Bagi tujuan penyatuan struktur, "Perjanjian Pelanggan", "Terma Perniagaan", dan "Pendedahan Risiko" telah digabungkan ke dalam satu dokumen tunggal, "Perjanjian Pelanggan". Kami ingin anda  mengambil perhatian  bahawa sesetengah artikel telah ditukar / diubahsuai, ditambah atau dipadam.

Untuk mengetahui maklumat lebih terperinci tentang perubahan dalam "Perjanjian Pelanggan", sila layari seksyenContoh Perjanjian Roboforex” di laman web kami..

Yang Ikhlas,
RoboForex