Perubahan dalam Perjanjian Pelanggan

25.03.2015 / 15:58

Pelanggan dan Rakan yang dihormati!

Kami memberitahu anda bahawa versi semasa Perjanjian Pelanggan Syarikat telah disemak semula dan dipinda.

Pindaan-pindaan yang berikut telah ditambah kepada versi yang disemak semula dokumen itu:

  • Lebih banyak keadaan perdagangan menggunakan leverage terperinci.
  • Beberapa perenggan mengenai keadaan perdagangan am dan kandungan beberapa artikel telah ditambah/diubah.
  • Beberapa istilah telah diperbetulkan dalam seksyen "Terma".

Versi yang disemak semula Perjanjian Pelanggan Syarikat boleh didapati di halaman "RoboForex Dokumen" di laman web kami. Perubahan itu berkuatkuasa pada 30 Mac 2015.

Yang benar,
RoboForex

RoboForex adalah kumpulan kewangan antarabangsa. RoboTrade Ltd, broker yang dikawal selia antarabangsa dengan lesen "Berdagang dalam instrumen komoditi derivatif kewangan dan sekuriti lain", telah didaftarkan di International Financial Services Commission Belize. RoboForex (CY) Ltd, Eropah STP-broker yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Cyprus Securities and Bursa, adalah anggota rasmi Dana Pampasan Pelabur Cyprus (ICF).