Promo Margin

Promo Margin untuk klien RoboForex

Perhatian! Promo Margin diberikan hanya kepada klien RoboForex yang sudah berdaftar mengikut budi bicara Syarikat.

Dana "Promosi Margin" tersedia untuk akaun ProCent dan Pro berasaskan MT4/MT5.

Syarat-syarat Promo Margin

  1. Klien berhak untuk membatalkan Promo Margin yang diterimanya pada bila-bila masa.

  2. Semasa "pengeluaran", dana klien akan dihapus kira, termasuk apabila dana ini disimpan selepas menerima Promo Margin.

    Contoh: anda mendepositkan 1000 cent ke akaun anda dan menerima 1,500 cent Promo Margin. Selepas perdagangan, keuntungan anda adalah- 500 cent. Mengikut peraturan-peraturan program, jumlah untuk pengeluaran adalah 500 cent, yang merupakan dana klien setelah keuntungan ditolak.

  3. Setelah Stop Out mengambil tempat, jumlah keseluruhan dana Promo Margin akan dihapuskan dari akaun klien.

Sila ambil perhatian bahawa RoboForex berhak untuk menafikan pemberian Promo Margin atau melupuskan Promo Margin sebelum ini, serta membatalkan (batalkan) semua transaksi yang telah dibuat menggunakan dana Promo Margin. Syarat-syarat ini dianggap diterima oleh klien bermula dari saat mendeposit Promo Margin ke akaun dagangannya.