Peraturan-peraturan program VIP

 1. Peruntukan umum
  1. Program VIP menyediakan klien, yang mempunyai deposit tinggi pada akaun mereka, dengan keistimewaan tambahan.
  2. Program ini terbuka untuk semua klien, yang mempunyai jumlah wang yang diperlukan pada akaun mereka.
  3. Level program VIP diberi kepada klien mengikut jumlah dana dalam akaun mereka. Dalam perkara ini, jumlah dana bermaksud jumlah dana pada akaun klien itu sendiri.

   <Own_money> = <Equity> - <Extra_money>

   di mana:

   Own_money – dana klien sendiri

   Equity – dana dalam akaun klien

   Extra_money – jumlah dana tambahan diterima dalam rangka kerja promosi

  4. RoboForex berhak untuk mengubah syarat-syarat program atau menamatkan program ini setelah memaklumkan kepada klien, serta menamatkan perkhidmatan terhadap klien mengikut budi bicara Syarikat.
 2. Meningkatkan atau mengurangkan tahap program
  1. Untuk menukar tahap program VIP, klien perlu mencecah jumlah berikut pada akaun dagangan mereka:
   Tahap program VIPJumlah dene klien sendiri pada semua akaun dagangan
   Silverdari 3,000 hingga 30,000 USD
   Golddari 30,000 hingga 100,000 USD
   Platinumlebih daripada 100,000 USD
  2. Tahap program VIP boleh dikurangkan jika jumlah dana pada akaun klien berkurangan. Sekiranya tahap program VIP berubah, klien akan menerima pemberitahuan melalui e-mel.
  3. Tahap program VIP diberi secara automatik apabila jumlah dana pada akaun klien mencecah jumlah yang diperlukan.
  4. Tahap program VIP menurun secara automatik apabila jumlah dana pada akaun klien jatuh di bawah jumlah yang diperlukan.
 3. Keistimewaan untuk peserta program
  1. Bagi setiap level program VIP, klien akan menerima kenaikan peratus Pulangan Tunai (Rebat):
   Tahap program VIPPulangan Tunai tambahan (Rebat)Peningkatan dalam peratus pada baki akaun
   Silver20%20%
   Gold30%30%
   Platinum40%40%
  2. Pilihan tambahan, yang disediakan bagi semua tahap program VIP:
   1. Tiada batasan untuk menggunakan server VPS sekiranya terdapat sekurangkurangnya 1 transaksi sepanjang bulan kalendar sebelumnya. Selain itu, terdapat kemungkinan pembaharuan percuma bagi perkhidmatan "Server VPS" selama 1 bulan apabila menghubungi Sokongan Langsung.
   2. Pengurus VIP peribadi.
  3. Pulangan tunai tambahan (Rebat) dikira setiap hari, tetapi dipindahkan ke akaun klien sekali dalam sebulan. Jika tahap program VIP ditukar, jumlah-jumlah terdahulu tidak akan dikira semula.

   Contoh:

   Hari Pertama. Jumlah dagangan klien adalah di antara 10 dan 1,000 lot. Klien akan menerima Pulangan Tunai 10 USD (Rebat), tahap program mereka pada ketika itu Silver, yang memberi tambahan 20%. Jumlah akhir yang diterima adalah 12 USD.

   Hari Kedua. Klien akan menerima satu lagi Pulangan Tunai 10 USD (Rebat), tetapi pada ketika itu tahap program adalah Gold, yang memberi tambahan 30%. Pulangan Tunai untuk hari semasa adalah 13 USD. Pulangan Tunai untuk hari sebelumnya tidak di kira semula dan bersamaan dengan 12 USD.

   Hari Ketiga. Jumlah dagangan klien melebihi 1,000 lot, kini Pulangan Tunai adalah berganda (10% spread dan bukannya 5%), dan jumlah Pulangan Tunai hari sebelumnya di kira semula. Hasilnya, klien akan menerima 20USD+20%=24USD untuk hari pertama, 20USD+30%=26USD untuk hari kedua.

  4. Peratus tambahan pada baki akaun akan dikira setiap hari, sama seperti Pulangan Tunai (Rebat), dan dipindahkan ke akaun klien sekali dalam sebulan. Jika tahap program VIP ditukar, jumlah-jumlah terdahulu tidak akan dikira semula.

   Jumlah sebenar peratus tambahan pada baki akaun yang akan diterima oleh klien dikira mengikut formula seperti berikut:

   <Daily_IR> = <Client's_funds> × (<Rate_Ir> / 100 / 365) × (1 + 1 × X%)

   di mana parameter X% bergantung hanya pada tahap program klien VIP pada hari bilakah peratus tersebut dikira. Parameter ini kekal tidak berubah untuk setiap hari tertentu tanpa mengira tahap program klien VIP pada hari bilakah peratus jumlah bulanan dikira. Jika jumlah dagangan klien meningkat kepada tahap seterusnya, Rate_IR akan ditukar dan hari sebelumnya akan dikira semula mengikut kadar yang baru, tetapi parameter X% bagi hari-hari tersebut akan kekal utuh.

  5. Pulangan Tunai (Rebat) dan peratus pada baki akaun akan dipindahkan ke akaun klien melalui dua operasi: Rebat standard/operasi IR dan tambahan dengan komen yang sama.

   Contoh untuk Pulangan Tunai (Rebat)

   1. Operasi standard dengan komen "Rebat"
   2. Operasi tambahan dengan komen "Bonus Rebat VIP"

   Contoh untuk % ke atas baki akaun

   1. Operasi standard dengan komen "IR #13"
   2. Operasi tambahan dengan komen "IR #13 VIP"