Mengapa baki akaun transit berbeza daripada jumlah baki akaun dagangan dalam mata wang yang sama?

Baki Wallet tidak menunjukkan jumlah baki akaun dagangan. Dana Wallet tidak mempengaruhi jumlah dana pada akaun dagangan.